Referenser/Pågående projekt
 
Just nu är det motorsågen som gäller i stormfälld skog samt att Valtran med Mohedavagnen skotar ut timmer, massaved och flis.
Vi kommer även dra igång en motorsågskörkortscirkel nivå AB inom det närmaste.
 
Vintern fram till vindfällenas tid har ägnats åt att fälla träd nära bostadshus,  röjning, stämpling i ädellövbestånd samt två cirklar för motorsågskörkort mm.
 
Under hösten var ett uppdrag att lägga igen en 60 meters gång med jord och rullgräs.
 
Ps. Jag hoppas kunna lägga ut bilder så snart jag lyckas få över dem från min telefon till datorn Ds.