Törnåkra Landskapsvårds Affärsidé:

Jag utför landskapsvård med hjälp av motorsåg, röjsåg och vanliga trädgårdsredskap i betesmark, extra känsliga marker samt trädgårdar i främst Blekinge. Med hjälp av mig blir dina marker hävdade.

 
Företaget har funnits sedan 2010. Ägs och drivs av Maria Åkesson, utbildad Trädgårdsmästare med inriktning mot natur och kultur.
 
Maria är uppväxt på en släktgård med bland annat skogs och mjölkproduktion. Föräldragården ägs och drivs fortfarande inom familjen.
 
Företaget vänder sig till offentlig verksamhet, företag, bostadsrättsföreningar samt privata personer – kort sagt alla som på ett eller annat sätt förvaltar mark/trädgård och som är i behov av Törnåkra Landskapsvårds tjänster. Som kund får du personlig service!

Maria är säkerhetsombud på Södra och arrangerar även motorsågskörkortscirklar, tag kontakt för mera information!
 

Företaget innehar F-skattebevis samt är försäkrat. 2011-2013 Förtroendeinvald i Södra skogsägares styrelse2010-> Törnåkra Landskapsvård2010 Tagit motorsågskörkort AB. Arrangerat i samarbete med Säker Skog2006-2009 Emmagården(fd Lundby) Totalskötsel och ansvar av anläggningens grönområden2005 Skogssällskapet – Göholm Beskärning av Allé mm2003-2005 Trädgårdsmästarutbildning med inriktning mot natur och kultur på Skärva i Karlskrona2002 Kurs röjningsteknik arrangerad av skogsstyrelsen

Press:

http://np.netpublicator.com/?id=n06229597 (sidan 16-17)