Jag hjälper dig återta makten över din skogs- och betesmark!

Törnåkra Landskapsvård står redo att göra insatser manuellt, i form av olika typer av röjning, gallring, mindre avverkningsuppdrag samt restaurering. 

I det traditionella skogsbruket används idag stora skördare och skotare som utan tvivel är otroligt effektiva. Jag konkurrerar inte med dem utan är ett komplement till dem.  Det finns en mängd extra känsliga marker där större maskiner ökar risk för sönderkörning.  Dessa maskiner lämnar också höga stubbar som i vissa miljöer inte passar in estetiskt.  I hanteringen med nedtagna träd kan värdefull återtillväxt riskera att få fällskador. Extra känsliga marker kan vara: Kulturmiljöer(betes- ängs- och hagmark, fornminnen, torparmiljöer, åkerholmar etc.), fuktiga marker, ädellövskog, tätortsnära marker, vandringsleder och dylika områden där produktion troligen inte är främsta målet. Det kan även vara mindre skogspartier.
Jag arbetar alltid i nära samförstånd med ägare och eventuella förvaltare. Samtidigt som jag lyhört utför kundens önskemål bistår Törnåkra Landskapsvård gärna med sin kunskap och erfarenhet.
Har du objekt eller frågor – tveka inte att ringa!